Vishnevite

minerals

Formula: Na8(Al6Si6)O24(SO4).2H2O
Back to Minerals