Burbankite Group

burbankite

khanneshite

petersenite-(Ce)

remondite-(La)

The burbankite group includes:

burbankite: (Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5
khanneshite: (Na,Ca)3(Ba,Sr,Ce,Ca)3(CO3)5
petersenite-(Ce): Na4Ce2(CO3)5
rémondite-(La): Na3(La,Ca,Na)3(CO3)5

Back to Minerals