Eitelite

minerals

Formula: Na2Mg(CO3)2
Back to Minerals