Johnsomervilleite

Formula:Na10Ca6Mg18Fe2+V25(PO4)36